Een 8,7! Daar zou ik vroeger op school heel tevreden mee zijn geweest. Nu ben ik trots op ons team voor deze mooie evaluatie. Afgelopen maanden zijn 74 professionals begeleid door Sander, Nicole, Neeltje, Marleen en André. Zij volgden (loopbaan)sessies voor het ontwikkeladvies vanuit de subsidie NL Leert door.
Helaas waren veel loopbaanvragen ontstaan door Corona. Sommigen waren de baan kwijt die ze het liefste zouden doen, anderen merkten dat het werk vanuit huis geen uitdaging meer gaf. En nog weer anderen hadden geen idee of het werk wat ze deden ooit nog terug zou komen.
Gezien de vragen die blijven binnenkomen zou het mooi zijn als de overheid nog een keer op deze manier subsidie beschikbaar stelt. Corona is dat voor een groot deel onder controle en de arbeidsmarkt trekt volgens o.a. Intelligence Group weer aan.
Maar,…….. veel mensen worstelen nog steeds meer vragen over de toekomst, bevlogenheid, bore-out en stress. Lang niet iedereen heeft de middelen om deze begeleiding op te starten.
Mijn oproep aan het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid: investeer preventief en bespaar hierdoor ziektekosten, WW en ontslagvergoedingen.