Ja je leest het goed. De komende 3 jaar doen we samen met UMCG en Deventer Ziekenhuis onderzoek naar de effecten van ons begeleidingsprogramma NowWhat. 3 jaar is lang maar juist in die lange tijd kunnen we goed kijken naar veel aspecten zoals stressoren, welzijn (bevlogenheid, werkverslaving etc.) hulpbronnen in het werk en in het ‘zelf’. We gaan zeker ook gedurende die 3 jaar kijken of we al eerder iets kunnen laten zien. Dan hoeft niet iedereen zo lang te wachten;)

NowWhat

Voor iedereen die het nog kent: NowWhat is een begeleidingsprogramma voor coassistenten die zowel als groep en individueel als leergang te volgen is. Academycoaching is CRKBO gecertificeerd (Centraal register kortdurend onderwijs). Tijdens deze leergangen wordt eerst in kaart gebracht hoe het met iemand gaat, wat de ontwikkelbehoefte is en vervolgens wordt in verschillende vormen begeleiding geboden. Denk hierbij aan individuele coaching, online coaching, workshops e.d. De samenstelling dan voor iedereen verschillen. De bedoeling is vooral dat iedere coassistent de begeleiding krijgt die het beste past bij de individuele doelstelling en behoefte.

Curatie, preventie en amplitie

Bij de start (en aan het eind) brengen we in kaart met een scan en terugkoppelingsgesprek hoe het mentaal met de coassistent gaat en bespreken we de mogelijkheden. Een voorbeeld van een rapportage vind je hier. We kijken niet waar het probleem zich bevindt maar we kijken naar de ontwikkelbehoefte. Toch kan het best zijn dat er al iets speelt rondom stress of grenzen aangeven en dat we intensief moeten inspelen op wat nu druk geeft. Dan is het startpunt curatief. Als de druk minder hoog is maar er zijn wel indicaties dat de coassistent in de toekomst negatieve effecten gaat ervaren als we niet gaan weken aan de psychologische flexibiliteit dan noemen we het preventie. Daarnaast is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de zogeheten amplitie vraagstukken. Hierbij speelt geen negatieve druk of dreigt die ook niet maar is er wel een ontwikkelbehoefte en motivatie om mentale welzijn te vergroten en versterken.

Workshops

Het is ondertussen ook mogelijk om modulair NowWhat in te zetten. Kies bijvoorbeeld alleen voor de startscan of alleen online coaching. Zonder al die scans en individuele sessies kunnen ook workshops ingezet worden. Het voordeel hiervan is dat grotere groepen coassistenten allemaal kennis kunnen maken en geactiveerd kunnen worden over thema’s die belangrijk voor ze zijn. Thema’s die veel worden gekozen zijn: keuzes maken, stressmanagement, balans en zelfvertrouwen. Wil je meer zien wat mogelijk is: check dan de workshops op de site.

Wil je op de hoogte blijven van de effectstudie of wil je meedenken hoe we het effect nog meer kunnen vergroten? Wij staan open voor kennisdeling en kennisvermeerdering;) Mail ons dan via info@academycoaching.nlĀ